Текст документа: Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації


ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 липня 2005 року № 491


Про затвердження Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації

Відповідно до статті 48 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 33 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", керуючись статтею 101 КЗпП України, за погодженням з профспілковою організацією Луганської обласної державної адміністрації:

1. Затвердити Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2001 N 703.

 

Голова
обласної держадміністрації 

 
О. М. Данілов 


 

ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання профспілкової організації Луганської обласної державної адміністрації
11 липня 2005 р. N 10 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації
від 13 липня 2005 р. N 491 


Положення
про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації
1. Загальні положення

1.1. Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації (далі - Положення) розроблено відповідно до статті 48 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 33 Закону України "Про державну службу", статей 97, 101 КЗпП України, постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 року N 2288 "Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів".

1.2. Положення визначає умови й порядок преміювання державних службовців та службовців апарату облдержадміністрації з метою стимулювання сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових обов'язків, ініціативного й творчого підходу до вирішення поставлених завдань, забезпечення належного рівня трудової та виконавської дисципліни.

1.3. Положення не поширюється на голову облдержадміністрації, першого заступника та заступників голови облдержадміністрації, преміювання яких здійснюється за рішенням органу управління вищого рівня в межах наявних коштів на оплату праці.

2. Порядок визначення фонду преміювання

2.1. Фонд преміювання утворюється в розмірі тримісячного фонду оплати праці та фактичної економії фонду оплати праці.

2.2. Видатки на преміювання передбачаються в кошторисі апарату облдержадміністрації.

3. Показники преміювання та розмір премії

3.1. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавської дисципліни, інтенсивності праці.

3.2. Загальний розрахунковий розмір премій, що нараховуються працівникам апарату, розраховується відділом бухгалтерського обліку апарату облдержадміністрації, виходячи з фонду преміювання, та визначається у відсотках до посадових окладів працівників з урахуванням доплати за ранг державного службовця й вислугу років або до середньомісячної заробітної плати.

3.3. Показником, що дає право працівнику на отримання премії у загальному розрахунковому розмірі, є сумлінне та якісне виконання посадових обов'язків, відсутність порушень трудової й виконавської дисципліни.

3.4. Окремим працівникам розмір премії може бути зменшений або збільшений від загального розрахункового на підставі показників, визначених у додатку до цього Положення.

4. Порядок преміювання

4.1. Преміювання працівників апарату облдержадміністрації здійснюється щомісяця шляхом прийняття розпорядження голови облдержадміністрації.

Як виняток, преміювання може буди здійснено за квартал.

Премія виплачується не пізніше строку виплати заробітної плати за першу половину місяця, наступного за звітним.

4.2. Проект розпорядження про преміювання вноситься заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації.

Підготовку проекту розпорядження здійснює відділ бухгалтерського обліку апарату.

4.3. Керівники структурних підрозділів апарату облдержадміністрації та заступники голови облдержадміністрації (щодо помічників та радників) щомісяця до 25 числа вносять керівнику апарату облдержадміністрації подання на преміювання.

У поданні зазначаються працівники, яким пропонується виплатити премію в загальному розрахунковому розмірі, та окремо працівники, яким зменшується або збільшується розмір премії у відсотках до загального із зазначенням конкретних підстав та з урахуванням показників, визначених у додатку до цього Положення.

4.4. Розмір премій керівникам структурних підрозділів апарату визначає заступник голови - керівник апарату у відповідності до цього Положення.

За наявності підстав розмір премії окремим керівникам структурних підрозділів може бути зменшено або збільшено. У цьому випадку заступник голови - керівник апарату одночасно з проектом розпорядження подає голові облдержадміністрації пояснювальну записку із зазначенням відповідних конкретних підстав.

4.5. Кожному працівнику, якому зменшується або збільшується розмір премії, повинно бути повідомлено про це відповідним керівником із зазначенням конкретних підстав.

4.6. Працівник, не згодний з рішенням про преміювання, може оскаржити його до прийняття розпорядження заступнику голови - керівнику апарату, голові облдержадміністрації, а після прийняття розпорядження - до суду в установленому чинним законодавством порядку.

4.7. За час відпусток, тимчасової непрацездатності, період підвищення кваліфікації, відряджень понад 30 діб премії не виплачуються.

4.8. Працівникам, які звільнилися з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнені за станом здоров'я або згідно з п. 1 частини першої ст. 40 КЗпП України, чи перейшли в порядку переведення на іншу роботу (посаду).

 

Додаток до
Положення про преміювання працівників апарату Луганської облдержадміністрації 


ПОКАЗНИКИ
преміювання працівників апарату обласної держадміністрації

N
з/п 

Критерії зменшення чи збільшення розміру премії 

Розмір зменшення або збільшення у відсотках до визначеного розрахункового загального розміру 

1. 

Притягнення працівника до адміністративної чи кримінальної відповідальності у зв'язку з виконанням посадових обов'язків 

позбавлення премії на 100 % 

2. 

Застосування до працівника заходів дисциплінарного впливу або накладення дисциплінарного стягнення 

позбавлення премії на 100 % 

3. 

Порушення трудової дисципліни: запізнення на роботу, передчасне залишення роботи, порушення регламенту роботи облдержадміністрації щодо організації використання робочого часу та режиму роботи 

зменшення розміру премії на 50 % за кожний випадок порушення 

4. 

Порушення виконавської дисципліни:
- порушення строків розгляду звернень громадян;
- порушення строків виконання доручень керівництва, зазначених у резолюціях до документів;
- порушення регламентованих норм опрацювання документів 

зменшення розміру премії на 20 % за кожний випадок порушення 

5. 

Показники якості роботи:
- низький рівень якості опрацьованих документів, повернення їх на доопрацювання, наявність зауважень і негативних висновків до проектів розпоряджень і наказів;
- низький рівень організації заходів, неякісне виконання доручень керівництва 

зменшення розміру премії на 10 % за кожний випадок зниження якості 

6. 

Виконання особливо важливої роботи з досягненням певних результатів 

збільшення розміру премії на 50 % 

7. 

Виконання роботи у складних умовах та у позаробочий час у зв'язку з невідкладними обставинами 

збільшення розміру премії на 50 % 

8. 

Високі досягнення в роботі:
- запобігання аварій, катастроф, втрат бюджетних коштів, матеріальних цінностей тощо;
- наукові розробки в галузі державного управління, рекомендовані до практичного застосування;
- запровадження нових управлінських технологій, методик, направлених на підвищення ефективності державного управління;
- підготовка законопроектів, постанов Уряду з їх подальшим розглядом Верховною Радою та Кабінетом Міністрів України 

збільшення розміру премії на 30 % за кожний випадок досягнень 

9. 

Виконання роботи, направленої на підвищення якості державного управління:
- освітня робота в галузі державного управління, у тому числі підготовка магістрів, підвищення кваліфікації державних службовців, керівництво магістерськими роботами та навчальною практикою слухачів;
- організація та керівництво стажуванням на державній службі;
- розробка та впровадження рекомендацій, направлених на підвищення якості державного управління 

збільшення розміру премії на 20 % 


____________

 

Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.